Ustawienia DNS i sprawne dostarczanie poczty elektronicznej
Te ustawienia zagwarantują, że Twoja wiadomość e-mail nie zostanie automatycznie zaklasyfikowana jako spam.


Trzy rodzaje zasad DNS, które pomogą w zapobieganiu oszustwa i spamu w skrzynce pocztowej:


  • SPF: pozwala wyznaczyć adres IP (serwer), który mogą wysyłać maile na naszą domenę. Jeśli serwer zewnętrzny próbuje wysłać maila podając się za naszą domenę, ale jego IP nie znajduje się na liście nadawców, serwery przyjmujące mogą go odrzucić. 

  • DKIMto mechanizm oparty na kryptografii klucza publicznego, który pozwala odbiorcom zweryfikować, czy nadawca wiadomości jest autentyczny. Serwery, które odbierają e-maile z Twojej domeny, sprawdzają wpisy DNS w poszukiwaniu publicznego klucza DKIM, aby upewnić się, że wiadomości faktycznie są podpisane kluczem nadawcy.

  • DMARC: umożliwia nam określenie preferowanego postępowania serwerów odbiorczych w sytuacji, gdy weryfikacja SPF i DKIM zakończy się niepowodzeniem. Dostępne są trzy opcje: zbieranie informacji, przechowywanie wiadomości w kwarantannie lub odrzucenie ich.


SPF and DMARC rules are the same for most of our users and you may find them in this.
Reguły SPF i DMARC są takie same dla większości naszych użytkowników. Możesz je znaleźć w tym artykule. They don't change because they depend mostly on the servers and hosting. However, the keys for DKIM are unique for each email domain, so the DNS records will vary. Reguły nie zmieniają się głównie ze względu na serwery i hosting. Natomiast klucze DKIM są unikatowe dla każdej domeny e-mailowej, zatem rekordy DNS będą się różnić.

Gdy rejestrujesz się na naszą pocztę e-mail w Libnamic Hosting, generujemy dla Ciebie pary kluczy prywatnych i publicznych do DKIM. Nasz zespół konfiguruje to automatycznie, jeśli masz domenę u nas. Jednakże, konieczna będzie ręczna konfiguracja, jeśli będziesz chciał to zrobić dla zewnętrznej domeny.


Podobne: Ustawienie DNS dla domen zewnętrznych

Zapoznaj się z tym artykułem, aby odwiedzieć się jak skonfigurować rekordy DNS, tak aby zewnętrzne domeny działały z Hostingiem Libnamic. Znajdziesz w nim informacje na temat rekordów MX, SPF oraz reguł DMARC, a także przykłady konfiguracji ustawień z innymi dostawcami.Jak uzyskać regułę DKIM?


Klucz DKIM i reguła DNS można znależć w  panelu zarządzania pocztą elektroniczną.  Aby zobaczyć te informacje, zaloguj się na konto e-mail, administratorem Twojej domeny, a następnie przejdź do domen i kliknij przycisk "Szczegóły".


Za pierwszym razem kliknij przycisk "Generuj klucze" w prawym górnym rogu.

W kolejnym kroku znajdziesz rekord DNS, gotowy do skopiowania i wklejenia w panelu sterowania DNS Twojego dostawcy.Ustaw rekord TXT na następujące wartości:

  • Poddomena/host: dkim._domainkey

  • Time to live (TTL): możesz użyć wartości domyślnej Twojego dostawcy. W przeciwnym razie zalecamy używanie wystarczająco długiego czasu, na przykład 6 godzin.

  • Value:  Treść w cudzysłowie. Coś jak:

    v=DKIM1; k=rsa; p=MIGXXXXXXXXXXXXXXXXXX...
Ustawienia DNS dla domen zewnętrznych
W przypadku gdy mam już domenę u innego dostawcy, jak mogę skonfigurować ją aby z Libnamic Hosting?